Cookies:

Welkom in onze online boutique. Inderdaad; onze webshop zit niet achter een cookiewall. Dat doen we niet omdat we je niet willen spammen met allerlei producten en reclame. Maar de wet over cookies is zo complex en tegenstrijdig, dat we dit in de toekomst misschien wel moeten doen. Gelukkig krijgen we daar dan ook iets voor terug. We kunnen de webshop met de gegevens nog gebruiksvriendelijker maken. Heb je vragen hierover? Dan verwijzen we je graag naar internet, zoek op cookiewetgeving. Of mail je vraag naar ons.


Compare 0